Naše služby

Image06

Osobná ochrana

Poskytovanie osobnej ochrany vždy, keď si to situácia vyžaduje je službou, ktorá môže byť často krát veľmi efektívnym preventívnym riešením

Fyzická ochrana objektov

Nepravideľné obchôdzky bezpečnostného pracovníka zabraňujúceho nepovolenému vniknutiu nepovolaných osôb do stráženého areálu

Zabezpečenie a monitorovanie objektov

Zabezpečenie a monitorovanie objektov elektronickým zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom

Ochrana majetku a osoby pri preprave

Zabezpečenie ozbrojenej ochrany

Ochrana prepravy majetku a osoby

Zabezpečenie ozbrojeného doprovodu

Prevádzkovanie GPS

Monitorovanie a zabezpečenie motorových vozidiel

Akcie a sponzoring

Zabezpečenie a sponzorovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít